Ny utredning kan skapa jobb på landsbygden

Upphandlingssytemet vi har idag gör det svårt för små företag att hänga med, i utredningen Goda affärer föreslås åtgärder som ska göra det enklare. Foto: ARKIV
Textstorlek:

Med den tveeggade titeln, Goda affärer, kan små företag nu stärka sin konkurrens vid offentliga upphandlingar.

– Det är en mycket bra utredning som kan skapa jobb på landsbygden. Risken är att stora företag sätter sig på tvären, säger Ronny Svensson på Bergslagsgruppen.

Vilket företag vill inte göra goda affärer? Konstigt vore väl annars. Men frågan är hur vet man när en affär är god? Ger den mer klirr i kassan till redan stora företag som inte släpper några konkurrenter in på livet eller skapar den goda affären mångfald på lika villkor? Är affären tänkt bara för några få eller är den bra för miljön och samhället i stort?

Det tycks råda ett krig mellan små- och medelstora företag kontra storföretag, och mellan staten och kommunerna. I dagsläget är det de stora drakarna som tar hem de flesta ”goda affärer”, medan småföretagen ofta inte har en chans att hänga med. Med det perspektivet är det ingen överdrift, säger Ronny Svensson, att den svenska konkurrenssituationen inom livsmedel, bygg och bank är satta ur spel, vilket också EU-kommissionen har upptäckt.

Det som kanske nu kan råda bot mot detta övertag är, skulle man kunna säga, småföretagens egen ”bibel”, den relativt färska utredningen: Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling av Anders Wijkman. Frågan är som sagt om denna skrift kan bota ”upphandlingssjukan”, som hittills inte gynnat småföretagarkulturen särskilt mycket. Ronny Svensson har läst utredningen och är glatt positiv.

– Detta är bra och genomarbetade realistiska förslag som är tänkt att ge små företag bättre chans att vara med vid större upphandlingar. Vi pratar om stora pengar på 600 miljarder kronor eller mer som Upphandlingssverige för närvarande ligger på. Problemet är att små företag allt för ofta stupar på att det är för krångligt och konkurrensen med stora företag. Ytterst ligger det nu på politikerna att våga godkänna utredningen, men jag har mina aningar att det tyvärr inte blir så.

Vad Svensson syftar på är att lobbyingen kring stora företag är för stark och att politikerna går på som förut.

– Här måste Sverige tänka om. I nästan samtliga EU-länder stöttas småföretag och närproduktion på lika villkor, som också EU-kommissionen står bakom. Det är galet att Sverige går på tvärs här med att gynna få och stora aktörer som bromsar utvecklingen. Hur Konkurrentverket kan sova gott på nätterna förstår jag inte. Detta verk gör i alla fall inte sitt jobb med att skapa konkurrens på lika villkor.

Här följer några punkter ur Goda affärer som Svensson uppfattar som bra för landsbygden:

• Små kommuner eller små företag går ihop med höjd kompetens och preciserade upphandlingar.

• Förhandla istället för anbud.

• Kvalitet och samhällsfunktion sätts mer i fokus (jobb, miljö, etik etc).

• Upphandlingsstatistisk ska ligga hos staten och vara gratis (se Danmark, Norge).

– Nu ska detta ut på remiss till olika organisationer. Men i slutändan är den sneda konkurrensen en fråga för regeringen som måste börja agera om landsbygden ska ha en chans att ta hem jobben, säger Ronny Svensson.