Lööf försvarade landsbygdsprogrammet

Textstorlek:

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), som i början av augusti dömde ut EU:s och svenska statens samfinansierade stödprogram för landsbygden (kritiskt kommenterat i denna ledarspalt i förra veckan), fick snabbt ett välgörande svar på tal av centerledaren och näringsministern Annie Lööf.

Faktum är att hon hade hunnit försvara landsbygdsprogrammet redan innan förra veckans ledare om ESO-kritiken nådde fram till er, kära läsare. Det var nämligen förra onsdagen, i sitt sommartal i Rosendals trädgård på Djurgården, som Annie bland annat sade:

– Landsbygdsprogrammet har gett tusentals människor på landsbygden möjlighet att få samma snabba digitala infra­struktur som dem som bor mitt i en tätort. Det har gjort att svenskt jordbruk är ett av världens mest miljövänliga. Det har stärkt vårt jordbruks konkurrenskraft och det har skapat jobb. Min och Centerpartiets ambition är att nivån på programmet under de kommande sju åren ska vara densamma som i dag!
Annie Lööf sade också, med direkt adress till de andra partier som på senare tid försökt lansera sig som landsbygdsvänner:

– Nu är det upp till bevis! Jag förutsätter att ni också står upp för landsbygden nu när det verkligen gäller! Hittills har verkligheten bevisat motsatsen.

En renare Östersjö och en giftfri vardag var andra krav som Annie Lööf lyfte fram.

Men framför allt tryckte hon på behovet av reformer för att få fram fler jobb, särskilt i småföretagen.
Inför de budgetförhandlingar, som regeringen inleder nu i veckoslutet, ville Annie slopa företagens kostnadsansvar för den andra sjuklöneveckan.

Vidare slog hon ett slag för ökad lärlingsutbildning genom att föreslå ett fördubblat stöd till de företag som tar sig an en lärling, från dagens 30 000 till 60 000 kronor.

Möjligheten att införa regelrätta lärlingsanställningar med lärlingslön, efter Tysklands, Hollands och Österrikes framgångsrika mönster, ville hon också att Sverige ska titta på.

De så kallade YA-jobben, där unga kan kombinera jobb med utbildning under upp till 25 procent av arbetstiden, inte bara bejakade hon, utan hon ville dessutom införa ett handledarstöd och sänka arbetsgivaravgiften för dem som skapar YA-jobb.

Sist men inte minst pläderade centerledaren för ett skatteavdrag för företag som investerar i forskning och utveckling, ett så kallat FOU-avdrag.

”Det har av och till ifrågasatts om Centern längre har någon klar profil. Om så är fallet är betraktarna synsvaga. Partiets landsbygdsprofil är uppenbar, likaså ett tydligt engagemang för småföretagarna”, skrev den gamle tv-räven K-G Bergström i Expressen dagen efter Annie Lööfs tal i Rosendal. Kloka ord som både Bergström och hans optiker har all heder av…